Rzeszutek, I. 2018 Dec 10. Triangulacja w badaniach społecznych. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2