Rzeszutek, Iwona. " Triangulacja w badaniach społecznych." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022