Bentkowska-Furman, I. (2018). Teorie zróżnicowanych ról społecznych a przestępczość kobiet. Wybrane zagadnienia. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/176