Bentkowska-Furman, Izabela. " Teorie zróżnicowanych ról społecznych a przestępczość kobiet. Wybrane zagadnienia." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022