Bentkowska-Furman, Izabela. " Teorie zróżnicowanych ról społecznych a przestępczość kobiet. Wybrane zagadnienia" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)