Fila, K. (2018). Skutki ekonomiczne i społeczne nadmiernej konsumpcji alkoholu w Polskich rodzinach. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/177