Fila, K. 2018 Dec 10. Skutki ekonomiczne i społeczne nadmiernej konsumpcji alkoholu w Polskich rodzinach. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2