Fila, Krystian. " Skutki ekonomiczne i społeczne nadmiernej konsumpcji alkoholu w Polskich rodzinach." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022