Fila, Krystian. " Skutki ekonomiczne i społeczne nadmiernej konsumpcji alkoholu w Polskich rodzinach" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)