Cybulska-Machowska, K. (2018). Środowisko innowacyjne oraz regionalne systemy innowacji. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/178