Stępień, P. (2018). Przyczyny podejmowania kolejnych kierunków studiów wśród studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – najważniejsze tezy z pracy magisterskiej zrealizowanej w 2015 r.. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/179