Stępień, P. 2018 Dec 10. Przyczyny podejmowania kolejnych kierunków studiów wśród studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – najważniejsze tezy z pracy magisterskiej zrealizowanej w 2015 r.. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2