Stępień, Paulina. " Przyczyny podejmowania kolejnych kierunków studiów wśród studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – najważniejsze tezy z pracy magisterskiej zrealizowanej w 2015 r.." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022