Stępień, Paulina. " Przyczyny podejmowania kolejnych kierunków studiów wśród studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – najważniejsze tezy z pracy magisterskiej zrealizowanej w 2015 r." Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)