SZCZĘCH, Paweł. Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/180>. Date accessed: 02 july 2022.