Szczęch, P. (2018). Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/180