Szczęch, P. 2018 Dec 10. Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. Młoda Humanistyka. [Online] 12:2