Szczęch, Paweł. " Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022