Szczęch, Paweł. " Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)