Homoncik, Tomasz. " Polskie portale informacyjne o muzułmańskich kobietach w obliczu zwiększonego zainteresowania konwersją na islam." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022