Borek, Bartłomiej. " Z całego pokolenia zostało jedno dziecko. Było ono małe i słabe, ale przysięgło Duchowi Ziemi, że się zemści. Wynajdywanie przeszłości w Sachemie Henryka Sienkiewicza." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 6 Jul. 2022