Hamarowski, Bartosz. " Projekt kulturoznawstwa kognitywnego w perspektywie integracji dyscyplinarnej." MÅ‚oda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021