JAKIMIEC, Daniel. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/186>. Date accessed: 02 july 2022.