Jakimiec, D. (2018). Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/186