Jakimiec, D. 2018 Dec 11. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny. Młoda Humanistyka. [Online] 13:3