Jakimiec, Daniel. " Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022