Jakimiec, Daniel. " Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny" Młoda Humanistyka [Online], Volume 13 Number 3 (11 December 2018)