Kobylańska, J. (2018). Co by było, gdyby… czyli dyskusja z przeszłością na przykładzie prozy Małgorzaty Saramonowicz Xięgi Nefasa. Trygław władca losu. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/188