Kobylańska, J. 2018 Dec 11. Co by było, gdyby… czyli dyskusja z przeszłością na przykładzie prozy Małgorzaty Saramonowicz Xięgi Nefasa. Trygław władca losu. Młoda Humanistyka. [Online] 13:3