Kobylańska, Joanna. " Co by było, gdyby… czyli dyskusja z przeszłością na przykładzie prozy Małgorzaty Saramonowicz Xięgi Nefasa. Trygław władca losu." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 19 Sep. 2021