Kobylańska, Joanna. " Co by było, gdyby… czyli dyskusja z przeszłością na przykładzie prozy Małgorzaty Saramonowicz Xięgi Nefasa. Trygław władca losu" Młoda Humanistyka [Online], Volume 13 Number 3 (11 December 2018)