HYLEWSKI, Marcin. Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/192>. Date accessed: 06 july 2022.