Hylewski, M. (2018). Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji. MłOda Humanistyka, 13(3). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/192