Hylewski, M. 2018 Dec 11. Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji. Młoda Humanistyka. [Online] 13:3