Hylewski, Marcin. " Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 22 Sep. 2021