Hylewski, Marcin. " Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji" Młoda Humanistyka [Online], Volume 13 Number 3 (11 December 2018)