Kurkowski, P. (2018). Wpływ łączności internetowej na komunikację społeczną. MłOda Humanistyka, 12(2). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/210