Kurkowski, Piotr. " Wpływ łączności internetowej na komunikację społeczną." Młoda Humanistyka [Online], 12.2 (2018): n. pag. Web. 1 Jul. 2022