Kurkowski, Piotr. " Wpływ łączności internetowej na komunikację społeczną" Młoda Humanistyka [Online], Volume 12 Number 2 (10 December 2018)