Kopera, Kamil. " Wybrane losy Żydów ukrywających się w rejonie Puszczy Solskiej w czasie niemieckiej operacji przeciwpartyzanckiej „Wehrwolf”.." Młoda Humanistyka [Online], 13.3 (2018): n. pag. Web. 19 Sep. 2021