Szumielewicz, Aleksandra. " Geneza rytuałów i obrzędów pogrzebowych. Liturgia pogrzebu w Polsce." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021