Bryk, A. (2019). Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/216