Bryk, A. 2019 Jun 28. Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie. Młoda Humanistyka. [Online] 14:1