Bryk, Andrzej. " Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021