Bryk, Andrzej. " Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie" Młoda Humanistyka [Online], Volume 14 Number 1 (28 June 2019)