Smoliński, Grzegorz. " Znaczenie kategorii reprodukcji w teorii autopojetycznych systemów społecznych dla zachowania tożsamości przez cząstkowy system społeczny." Młoda Humanistyka [Online], 2.1 (2014): n. pag. Web. 1 Jul. 2022