Ejzak, Bartosz. " Obraz staropolskiego rycerza na podstawie Wyprawy plebańskiej i Albertusa z wojny." Młoda Humanistyka [Online], 14.1 (2019): n. pag. Web. 22 Sep. 2021