KURYŁEK-JĘDREK, Ewelina. ,,Potrzeba myśli i uczucia” - pejzaż romantyczny/pejzaż polski w pismach Goszczyńskiego, Grabowskiego, Kraszewskiego i innych. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/221>. Date accessed: 01 july 2022.