Kuryłek-Jędrek, E. (2019). ,,Potrzeba myśli i uczucia” - pejzaż romantyczny/pejzaż polski w pismach Goszczyńskiego, Grabowskiego, Kraszewskiego i innych. MłOda Humanistyka, 14(1). Retrieved from https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/221