Kuryłek-Jędrek, E. 2019 Jun 29. ,,Potrzeba myśli i uczucia” - pejzaż romantyczny/pejzaż polski w pismach Goszczyńskiego, Grabowskiego, Kraszewskiego i innych. Młoda Humanistyka. [Online] 14:1